500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam sẽ được thành lập trong năm 2019

Việt Nam nổi lên là một điểm đến mới của du lịch golf với nhiều sân đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đang hoàn tất công tác chuẩn bị, lựa chọn nhân sự để tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch Golf trong năm nay. Đây là chi hội...
Siwintour.com